''

Tổ nhà trẻ

Cập nhật lúc : 16:18 14/10/2014  

Tổ nhà trẻ

Điện thoại: Email:
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây

Tổ nhà trẻ có 2 nhóm lớp: Nhà trẻ lớn và nhà trẻ nhỏ.

 

 

Tổ trưởng:

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thúy

Chuyên môn:

CĐSP

Lĩnh vực phụ trách:

Giáo viên chính

Điện thoại:0977936631

 

 

 

Email:

 

Tổ phó:

Nguyễn Thị Lan

Chuyên môn: ĐHSP

Lĩnh vực phụ trách:

 

 

Giáo viên chính

Điện thoại:01669906444

Email:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1  Văn Thị Hiện   Quảng Vinh, Quảng Điền Thừa Thiên Huế  
2  Bùi Thị Cam    Quảng Vinh, Quảng Điền Thừa Thiên Huế  
3  Trần Thi Xuân Tâm    Quảng Vinh, Quảng Điền Thừa Thiên Huế  

 

 

 

Số lượt xem : 464