''

Tổ mẫu giáo

Cập nhật lúc : 15:59 14/10/2014  

Tổ mẫu giáo

STT

Them and the name

Shell degree

Phone

Phú Trạch

1

Phan Thị Minh Phương

ĐHSP

01632731545

Tổ Trưởng

2

Trần Thị Bê

ĐHSP

01692439191

Tổ phó

3

Trần Thị Ngọc Phương

ĐHSP

 

Giaó viên

4

Trần Thị Ngọc Như

CĐSP

01645069987

Giaó viên

5

Hồ Thị Hằng Nga

ĐHSP

01662918102

Giaó viên

6

Hồ Thị Quỳnh Trang

ĐHSP

0985009915

Giaó viên

7

Nguyễn Thị Diệu Huyền

ĐHSP

01692816732

Giaó viên

8

Hồ Thị Kim Anh

ĐHSP

 

Giaó viên

9

Hồ Thị Thanh Dung

TCSP

01659049141

Giaó viên

10

Trần Thị Bông

ĐHSP

 

Giaó viên

 

 

 

   

Số lượt xem : 516