''

Hiệu Trưởng

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên:  VĂN THỊ TÂM 
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  tamsaomai1@gmail.com
Điện thoại: 01676752091
Địa chỉ:  Thôn Cổ Tháp , xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền , tỉnh TT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

 

Đ

Số lượt xem : 717