''

Phó hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 14:57 07/08/2013  

Phó Hiệu trưởng

 

Họ và tên:  Nguyễn Thị Hồng Thủy
Chức vụ:  P. Hiệu trưởng
Email:  lochoami2@gmail.com
Điện thoại:  0986850836
Địa chỉ:  Quảng Phú, Quảng Điền , TT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chuyên môn

- Tổ chức công đoàn

Số lượt xem : 642